Qllective

Spotkanie partnerów QLLECTIVE

W najbliższy weekend w Brukseli odbędzie się zebranie kontrahentów współpracujących z firmą QLLECTIVE. Nasza firma również będzie uczestniczyć w tym spotkaniu, dzieląc się swoim doświadczeniem i zdobytą wiedzą.

Przypomnijmy, że firma Qllective zrzesza partnerów windykacyjnych z całego świata, a do ich grona można zaliczyć przedstawicieli z takich państw jak: Islandia, Czechy, Szwecja,Rosja, Ukraina, Austria i wielu innych…

 

This weekend in Brussels Qllective partners meeting is coming. Our company will participate in it, sharing our experiances and gained knowledge.  Just to remind you Qllective unites debt collection partners from all of the world, and has representatives of countries such a: Island, Cech Republic, Sweden, Russia, Ukraine, Austria and many others…