Rekomendacja PZW - Inkaso 2017 wer.pol 1

Rekomendacje Polskiego Związku Windykacji

Tworzymy pozytywny wizerunek firmy, kształtujemy i upowszechniamy zasady etyki działalności gospodarczej dlatego po raz kolejny Polski Związek Windykacji rekomenduje Inkaso Hermański.
Rekomendacja ważna od
1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.

Rekomendacja PZW - Inkaso 2017 wer.ang