IH-slider-3

INKASO HERMAŃSKI

Nasza firma funkcjonuje z powodzeniem na rynku wierzytelności od 2001 roku i cały czas dynamicznie się rozwija.   Swoją działalność opieramy na obowiązujących w Polsce przepisach prawa, branżowym kodeksie etycznym, unikalnym “know-how”, najwyższych standardach obsługi wierzytelności, co potwierdza certyfikat Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami oraz na zadowoleniu naszych klientów, o czym świadczą nasze referencje.

Chcemy tworzyć dla naszych klientów innowacyjne i skuteczne rozwiązania windykacyjne – chcemy dawać klientom więcej niż oczekiwali – chcemy być niezastąpieni.
Chcemy być firmą windykacyjną godną zaufania – poprzez przejrzyste zasady zarządzania finansami naszymi i naszych klientów oraz przestrzeganie kodeksu etyki zawodowej. Chcemy być skuteczną firmą windykacyjną – poprzez czytelne procedury postępowania oraz wykształcony i doświadczony personel.
Członkowie Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami w swojej działalności zawodowej przestrzegają obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa, oraz:

  • dążą do osiągnięcia najwyższego etycznego i profesjonalnego poziomu świadczonych usług,
  • nie wykorzystują informacji uzyskanych od swoich klientów do działania na ich szkodę,
  • rzetelnie i zgodnie z zawartymi umowami rozliczają się z uzyskanych w drodze windykacji środków finansowych i innych składników majątkowych,
  • dochodzą wyłącznie istniejących wierzytelności – w razie zaprzeczenia przez dłużnika istnienia wierzytelności w całości lub części windykacja może być podjęta tylko w przypadku pewnego potwierdzenia wymagalności dochodzonej wierzytelności,
  • w podawanych do publicznej wiadomości ogłoszeniach, prospektach i innych materiałach reklamowych podają informacje prawdziwe i nie wprowadzają w błąd ich odbiorców,
  • w kontaktach z dłużnikami nie stosują niewspółmiernej do sytuacji presji i nie podejmują działań nadmiernie uderzających w interesy dłużników lub uwłaczających ich godności osobistej,
  • nie angażują się w działania prowadzące do konfliktu interesów,
  • nie angażują się w działania korupcyjne lub zmierzające do korupcji,
  • nie stosują nieuczciwej konkurencji,
  • w kontaktach z otoczeniem przedstawiają pozytywny wizerunek firm windykacyjnych, ich organizacji a w szczególności Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, którego cele i zadania upowszechniają i promują,
  • w razie stwierdzenia kolidującego z prawem lub niniejszymi zasadami etyki postępowania członka Związku informują o tym stanie Zarząd, który po potwierdzeniu uzyskanej informacji występuje z wezwaniem do zmiany nagannego zachowania lub podejmuje działania mające na celu skreślenie z listy członków, poprzez umieszczenie logo Związku na swoich dokumentach firmowych potwierdzają stosowanie powyższych zasad.

Dzięki unikalnemu “know-how” jesteśmy w stanie dostosować praktycznie każdy aspekt naszych działań do specyfiki jaką żyje branża w której funkcjonuje Państwa firma zaczynając od papieru firmowego, kopert, a kończąc na sposobie przeprowadzania rozmów z Waszymi kontrahentami. Pracując dla Państwa, cały czas pamiętamy, że dłużnik dzisiaj może być świetnym klientem jutro.Jako firma działająca na Polskim rynku od lat, zdajemy sobie sprawę z tego jak trudno jest pozyskać klienta i jak łatwo można go stracić. Dlatego też naszym priorytetem jest maksymalne dostosowanie naszych działań oraz ich wymowy do wizerunku i strategii Państwa firmy.   Ze względu na specyfikę prowadzonych przez nas działań gwarantujemy nasze zaangażowanie oraz bezwzględną dyskrecję handlową, ale to nie jedyny powód dla którego warto nam zaufać.

PZZW-rekomendacja-PL-ih-1

Tworzymy pozytywny wizerunek firmy, kształtujemy i upowszechniamy zasady etyki działalności gospodarczej, dlatego od 13 lutego 2003 nieprzerwanie otrzymujemy pozytywne rekomendacje
Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami.

Rekomendacje-BIG-2015-a