firma windykacyjna - ściąganie długów

INKASO HERMAŃSKI

Nasza firma funkcjonuje z powodzeniem na rynku wierzytelności od 2001 roku i cały czas dynamicznie się rozwija.   Swoją działalność opieramy na obowiązujących w Polsce przepisach prawa, branżowym kodeksie etycznym, unikalnym “know-how”, najwyższych standardach obsługi wierzytelności, co potwierdza certyfikat Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami oraz na zadowoleniu naszych klientów, o czym świadczą nasze referencje.

Chcemy tworzyć dla naszych klientów innowacyjne i skuteczne rozwiązania windykacyjne – chcemy dawać klientom więcej niż oczekiwali – chcemy być niezastąpieni.
Chcemy być firmą windykacyjną godną zaufania – poprzez przejrzyste zasady zarządzania finansami naszymi i naszych klientów oraz przestrzeganie kodeksu etyki zawodowej. Chcemy być skuteczną firmą windykacyjną – poprzez czytelne procedury postępowania oraz wykształcony i doświadczony personel.
Członkowie Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami w swojej działalności zawodowej przestrzegają obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa, oraz:

  • dążą do osiągnięcia najwyższego etycznego i profesjonalnego poziomu świadczonych usług,
  • nie wykorzystują informacji uzyskanych od swoich klientów do działania na ich szkodę,
  • rzetelnie i zgodnie z zawartymi umowami rozliczają się z uzyskanych w drodze windykacji środków finansowych i innych składników majątkowych,
  • dochodzą wyłącznie istniejących wierzytelności – w razie zaprzeczenia przez dłużnika istnienia wierzytelności w całości lub części windykacja może być podjęta tylko w przypadku pewnego potwierdzenia wymagalności dochodzonej wierzytelności,
  • w podawanych do publicznej wiadomości ogłoszeniach, prospektach i innych materiałach reklamowych podają informacje prawdziwe i nie wprowadzają w błąd ich odbiorców,
  • w kontaktach z dłużnikami nie stosują niewspółmiernej do sytuacji presji i nie podejmują działań nadmiernie uderzających w interesy dłużników lub uwłaczających ich godności osobistej,
  • nie angażują się w działania prowadzące do konfliktu interesów,
  • nie angażują się w działania korupcyjne lub zmierzające do korupcji,
  • nie stosują nieuczciwej konkurencji,
  • w kontaktach z otoczeniem przedstawiają pozytywny wizerunek firm windykacyjnych, ich organizacji a w szczególności Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, którego cele i zadania upowszechniają i promują,
  • w razie stwierdzenia kolidującego z prawem lub niniejszymi zasadami etyki postępowania członka Związku informują o tym stanie Zarząd, który po potwierdzeniu uzyskanej informacji występuje z wezwaniem do zmiany nagannego zachowania lub podejmuje działania mające na celu skreślenie z listy członków, poprzez umieszczenie logo Związku na swoich dokumentach firmowych potwierdzają stosowanie powyższych zasad.

Dzięki unikalnemu “know-how” jesteśmy w stanie dostosować praktycznie każdy aspekt naszych działań do specyfiki jaką żyje branża w której funkcjonuje Państwa firma zaczynając od papieru firmowego, kopert, a kończąc na sposobie przeprowadzania rozmów z Waszymi kontrahentami. Pracując dla Państwa, cały czas pamiętamy, że dłużnik dzisiaj może być świetnym klientem jutro.Jako firma działająca na Polskim rynku od lat, zdajemy sobie sprawę z tego jak trudno jest pozyskać klienta i jak łatwo można go stracić. Dlatego też naszym priorytetem jest maksymalne dostosowanie naszych działań oraz ich wymowy do wizerunku i strategii Państwa firmy.   Ze względu na specyfikę prowadzonych przez nas działań gwarantujemy nasze zaangażowanie oraz bezwzględną dyskrecję handlową, ale to nie jedyny powód dla którego warto nam zaufać.

Tworzymy pozytywny wizerunek firmy, kształtujemy i upowszechniamy zasady etyki działalności gospodarczej, dlatego od 13 lutego 2003 nieprzerwanie otrzymujemy pozytywne rekomendacje
Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami.

Rekomendacje-BIG-2015-a