Ustawa

Nowa ustawa o BIG

Od dnia 13.11.2017 roku wejdzie w życie nowa ustawa o Biurach Informacji Gospodarczej.

 

Jedną z ważniejszych zmian jakie niesie za sobą ww zmiana jest fakt, iż przekazanie długu będzie mogło nastąpić już w 31 dniu, a nie jak do tej pory 61 dniu wymagalności.
Do zgłoszenia dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej, wystarczy ( jak dotychczas) 200 zł zaległości konsumenta i 500 zł przedsiębiorcy.

 

Drugą zmianą jaką przewidział ustawodawca jest ważność upoważnienia na sprawdzanie informacji na temat konsumenta, która dotychczas wynosiła 30 dni, a po 13.11. br będzie wynosić aż 60 dni.

 

Trzecią istotną zmianą jest możliwość wpisywania zobowiązań do 10 lat od terminu płatności lub uprawomocnienia nakazu/wyroku.