Dzień-Statystyki-Polskiej

Dzień Statystyki Polskiej

9 marca obchodzimy Dzień Statystyki Polskiej. Oto kilka faktów z raportu BIG InfoMonitor:

 

  • 17 214 zł tyle wynosi średnie zaległe zadłużenie statystycznego dłużnika;
  • 40,94 mld zł łączna kwota zaległych płatności Polaków;
  • 1,1 mld zł o tyle wzrosło zadłużenie w stosunku do 2013 roku;
  • Łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka, odnotowanych w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor oraz w Biurze Informacji Kredytowej, na koniec grudnia 2014 roku wyniosła 40,94 miliarda złotych.
  • Kwota zadłużenia zmniejszyła się na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy o ponad 613 mln złotych.