W tym miejscu zostały zebrane warunki windykacji oraz innych usług, a także tabele opłat oraz formularze, których wypełnienie jest niezbędne do rozpoczęcia współpracy z Inkaso Hermański.

 

Umowy dla firm

UMOWA – Windykacja należnościpdf UMOWA – Monitoring płatnościINKASO HERMAŃSKI umowa monitoring płatności
UMOWA – Wywiad gospodarczypdf

 

Umowy dla osób fizycznych

UMOWA – Windykacja na zleceniepdf Pełnomocnictwopdf

 

Cenniki

Tabela opłat i prowizjipdf