VI Ogólnopolski Dzień Otwarty Komorników Sądowych

22 listopada Krajowa Rada Komornicza we współpracy z izbami komorniczymi organizuje Dzień Otwarty Komorników Sądowych.   Zainteresowani dłużnicy i wierzyciele będą mogli uzyskać praktyczną wiedzę na temat roli komorników w obrocie gospodarczym, a także konsekwencji, jakie za sobą niesie egzekucja.