Rekomendacje Polskiego Związku Windykacji

Tworzymy pozytywny wizerunek firmy, kształtujemy i upowszechniamy zasady etyki działalności gospodarczej dlatego po raz kolejny Polski Związek Windykacji rekomenduje Inkaso Hermański. Rekomendacja ważna od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.