Międzynarodowy Dzień Ziemi

Dzień Ziemi (ang. Earth Day), znany też jako Światowy Dzień Ziemi – to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Źródło: Wikipedia   Nasza firma również promuje ekologiczny i innowacyjny sposób prowadzenia działalności stosując wiele “zielonych” rozwiązań. Choćby dzięki wdrożeniu […]