Dzień Statystyki Polskiej

9 marca obchodzimy Dzień Statystyki Polskiej. Oto kilka faktów z raportu BIG InfoMonitor:   17 214 zł tyle wynosi średnie zaległe zadłużenie statystycznego dłużnika; 40,94 mld zł łączna kwota zaległych płatności Polaków; 1,1 mld zł o tyle wzrosło zadłużenie w stosunku do 2013 roku; Łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka, odnotowanych w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor oraz w Biurze Informacji Kredytowej, na koniec […]